Başarılı e-ticaret için tedarik zincirinizi yönetin!

basarili-e-ticaret-icin-tedarik-zincirinizi-yönetin

Purchasing Türkiye “e-ticarette tedarik zinciri yönetiminin önemi artıyor mu?” sorusunun yanıtını arıyor.

Yazıda Tedarik zinciri yönetiminin tanımı yapılarak e-ticaret için kritik bir rol oynadığına değiniliyor.

Müşteriye doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata ve tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre olduğu yönetim biçimidir. Zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunun sağlanması, müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve modellerin oluşturulması da bu yönetim sistemi içinde yer almaktadır.

Tedarik zinciri yönetimi, ürünün tedarik edilmesi, depolanması ve sevkiyatından oluşan bir süreç olarak nitelendirilmekteydi. Ancak gelişen bilişim teknolojisiyle birlikte bu yönetim biçimi de değişim gösterdi. Artık üretici olmayan firmalar da ürünleri doğrudan üretici, dağıtıcı ve toptancı kanallarını kullanarak sağlayabilmektedir. Hatta, bugün pek çok başarılı e-ticaret sitesinin yapmış olduğu gibi aynı ürünü birden fazla kanal üzerinden tedarik ederek, daha uygun fiyatlarla müşterilerine sunabilmektedir.

Tedarik zinciri, ürünlerin tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve de son olarak tüketiciler arasındaki bağlantı ve hareket süreci bütünüdür. Malın üretilmesinden, tedarik ve tüketiciye ulaştırılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Tedarik zinciri bunun dışında, satış süreci, üretim, stok yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi daha pek çok farklı alanı da barındırmaktadır. Dolayısıyla tüm bu sistematiğe genel olarak vakıf olabilmek için tedarik zinciri kavramını iyi irdelemek gerekmektedir.

Tedarik zinciri yönetimi içerisinde; üretimin nerede yapılacağı ve en iyi kaynak bulma stratejisinin ne olacağı, tahmin yürütme, planlama ve temin süresi, mesai çizelgesi gibi kısa vadedeki süreçlerin oluşturulması, envanter dağıtımı, detaylı çizelgeleme ve bir herhangi bir aksaklık durumunda verilen siparişlerin nasıl temin edileceği gibi konular yer almaktadır.

Tedarik zinciri yönetimi süreci içerisinde bilişim yönetimi ve yöneylem araştırması matematiği kullanılarak, müşterilerin memnun olmasını sağlayacak şekilde iyi bir ürün hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. Bu teknik mahiyette, gelişmiş yazılımlar, ilişkisel veritabanları gibi teknik araçlar kullanılmaktadır.

Tedarik zincirinin temel fonksiyonları

Tedarik zinciri yönetiminde zincirin her bir halkası olarak kabul edilen fonksiyonlar bütünleşmiş olmak zorundadır. Ürünlerin, tedarikçiden tüketiciye kadar ulaşmasında bir dizi fonksiyon görevler, altı temel hedef doğrultusunda yerine getirilmektedir.

  • Talep ve sipariş yönetimi
  • Satın alma
  • Planlama
  • Üretim
  • Envanter (Stok) yönetimi
  • Depo yönetimi
  • Sevkiyat (Taşıma)

Tedarik zinciri sayesinde teslimat performansınızı iyileştirebilir, envanterinizin azaltılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında sipariş karşılama oranı yükselmiş olur. Tedarik zinciri, talep tahminlerinin doğrulunu artırır ve tedarik çevrim süresini kısaltır, lojistik masraflarını azaltır. Bu sayede verimlilik ve kapasite artışı da sağlanmış olur.

Genel olarak baktığımızda ise hem müşteri memnuniyetinin arttığını hem de toplam maliyetin azaldığını görmek mümkün olmaktadır. Tüm bu verilere baktığımızda dahi tedarik zincirinin e-ticaret açısından ne kadar önemli olduğunu görmek mümkün olmaktadır.

Bir Cevap Yazın