Dijital Tedarik Hata Riskini Azaltıyor

Ekran Resmi 2016-08-03 15.37.44

Tedarik zincirinin dijitalleşmesi nasıl sağlanıyor?
Tedarik zinciri, taleple başlayan ve ödemenin yapılmasına kadar devam eden bir süreç. Uçtan uça süreçte alıcı ve satıcı firmaların sürekli iletişimi gerekiyor. Ana veri olarak kayıt, talebin yaratılması, sözleşme ya da siparişin işlenmesi, firmaya iletilmesi, konfirmasyonu, malzemenin sevki ya da hizmetin gerçekleştirilmesi, faturanın işleme alınması ve ödemenin yapılması gibi. Dijital platformlara entegre olmuş firmalar tüm bu süreçleri online gerçekleştiriyor. Gelişmiş sistemlerde birbirlerinin stok durumlarını online takip ederek otomatik talep yaratıp sevk yapabiliyorlar. Bu sürece hizmeteden so ware’ler, web tabanlı programlar kullanılıyor. Her firma kendi ERP’sine (işletmede kullanılan sistem, örneğin SAP gibi) uygun dijital platformu kullanıyor. Önemli olan ortak online veri alışverişini sağlayacak gelişmiş uygulamalar kullanmak.
Dijital tedarik süreci kurumlara ne tür avantajlar sağlıyor?
En önemli avantajı zamandan tasarruf. Örneğin telefon ederek, e-mail yazarak göndermeye ve konfirmasyon almaya çalıştığınız bir siparişi, online bir platformda tek bir tuşla işleme alabiliyorsunuz. Biz de Siemens Tedarik Zinciri Bölümü olarak sürecimizi, gelişmiş dijital teknolojiler ve platformlarla sürekli optimize ediyoruz. Bu da iç ve dış müşterilerimize daha hızlı ve daha kaliteli hizmet vermememizi salıyor. Özellikle Siemens gibi iş hacmi büyük firmalarda her gün yüzlerce sipariş gönderiliyor ve takibi yapılıyor. Çıktı alınması, siparişin/ sözleşmenin imzalanması tedarikçiye gönderilmesi, arşivlenmesi gibi işlemler iş hacmini düşündüğünüzde epeyce zaman alıyor. Ayrıca manuel işlemlerde her zaman hata yapma riski vardır, kuralları baştan içine entegre edilmiş, sistem tarafından kontrol edilen bir süreçte hata yapma riski de oldukça düşer. Diğer tara an yasal ya da şirket içi gerekliliklerle çıktı alarak arşivlenen sipariş, sözleşme ve faturaların dijital takibi kağıttan tasarruf sağlar ki, bu durum hem maliyetleri düşürür hem de çevremize olumlu etkisi var. Bir başka avantaj olarak şunu da ekleyebiliriz, süreç manuel işlemlerden kurtulup dijital ortamlarda takip edileceği için şe a aşma sağlayacak. Her iki firma nezdinde denetim ve kontrol yapma imkanı hem kolaylaşır hem de daha güvenilir olur.

Dijital tedarik süreçlerinin en kritik noktaları nelerdir?
Aslında tedarik zincirinin kendisi baştan sona kritik bir süreç. Dijitalleşme konusunda ihtiyaçlarınızı doğru belirlemediğiniz ya da doğru çözüm ortaklarıyla çalışmadığınız takdirde bütün süreci bloke edebilirsiniz. Bu da örneğin sizin müşteriye sevk edilmek üzere satın aldığınız bir malın/ hizmetin zamanında teslim edilememesi anlamına gelir ki zincirdeki bütün tara ar olumsuz etkilenir. Dijitalleşmek amacıyla süreç daha komplike ve karmaşık hale gelmemeli, aksine hızlanmalı. İhtiyaç ve geliştirme planın doğru ve şirket yapısına uygun yapılması, devreye alma sonrası sürekli destek alınabilmesi bana göre en önemli kriterlerdir.

Dijitalleşmenin tedarik zincirinde maliyete etkisi nedir?
Yapılan yatırımın büyüklüğüne bağlı olarak geri dönüş zamanı değişebilir ancak orta ve uzun vadede mutlaka maliyet düşürücü etkisi var. Daha hızlı ve otomatikleşmiş süreçler verimliliği arttırdığı gibi, siparişin kaybolması, unutulması, yanlış anlaşılması vb. hatalardan kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini (nonconfirmity costs) de düşürecektir. Verimlilik şirketin her kademesinde yaşanır, örneğin satın alma siparişi ya da talebin imzalanmasına harcanan zaman, yetkililerin her bilgiye ulaşarak verecekleri online onaylarla kısalmış olur. Tedarik zincirinin süreç adımları dijital ortamlarda izlenebilir olacağı için ölçümlenmesi ve raporlar hazırlanması kolaylaşır, süreç iyileştirme çalışmalarında girdi olarak kullanılır.

Bir anlamda sadece verimlilik, hız, kalite değil; sürekli iyileştirme, izlenebilirlik gibi konularda da katkısı var. Siemens Türkiye’nin Tedarikçi Zinciri Yönetimi bölümünde
uzun yıllardır kullandığımız ve geliştirmeye devam ettiğimiz dijital platformlar sayesinde bugüne kadar çok ciddi tasarru ar sağlamış bulunuyoruz.
“Siemens Türkiye’nin Tedarikçi
Zinciri Yönetimi bölümünde
uzun yıllardır kullandığımız
ve geliştirmeye devam ettiğimiz dijital platformlar sayesinde bugüne kadar çok ciddi tasarruflar sağladık.
Avrupa’da dijital tedarik süreçleri nasıl gerçekleşiyor. Türkiye bu konunun neresinde yer alıyor?
Yeni sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 girişiminde Almanya Avrupa’nın öncü ülkesi, bu bağlamda Siemens de sektörde öncü görev alıyor. Müşterilerimize gelişmiş teknolojik ürünler sunmanın yanı sıra kendi iç süreçlerimizi de dijitalleştirme yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Siemens Global’den başlatılan “digitalisation” vizyonuyla tedarik zinciri dahil olmak üzere bütün kurumsal süreçlerimizle ilgili yatırımlarımız geçtiğimiz dönemlerde önceliklendirildi. Siemens
AG, globalde başlattığı projelerle daha önce münferit yatırımlarla yürüyen, tüm dünyadaki tedarik zinciri ağını uçtan uça dijital ortama almayı hedefliyor.Dijital tedarik zincirinde kullanılan uygulamalar ve yöntemler nelerdir? Kurulacak bütün dijital platformlar karşılıklı veri alışverişi dediğimiz EDI yöntemleriyle aktarılacağı için, sürecin en önemli başlangıç adımı veri kalitesiyle başlıyor. Tedarikçi ana verisi, ürünlerin ana verileri, siparişler, sözleşmeler vs. gibi verilerden aktif olanların seçilmesi ve yeni dijital ortamlara aktarılması önemli bir konu. Sonrasında yürüyen süreç de temiz ve güvenilir veriyle devam edebilmeli. Gelişmiş yöntemlerde, bir firma tedarikçi olarak müşterisinden gelen siparişin direkt üretim hattına girdi olmasını, müşterisinin stoklarını online olarak görebilmesini sağlayabiliyor ya da sevk ettiği malzemenin yolda nerede bulunduğu bilgisini anlık olarak verebiliyor.

Bir Cevap Yazın