Purchasing Türkiye Temmuz Sayısı Çıktı!

Ekran Resmi 2016-08-02 09.26.47

Üçüncü kez merhaba,

Dünya an itibarıyla pek çok alanda darboğazdan geçiyor. Bir yandan siyasi konjonktür ve küresel ısınma diğer yandan kaynakların yanlış kullanımdan ötürü tükeniyor olması sürdürülebilir işletmeler için tehlike çanlarını çaldırıyor. Dikkatle izlenmesi gereken bir diğer alan ise teknolojinin tüm süreçleri kökten ve esaslı bir biçimde değiştiriyor olması. Her ülkede farklı bir yansıması olsa da Endüstri 4.0 sadece iş dünyasının süreçlerini etkilemekle kalmayacak, yaşam biçimimizi de bütünüyle değiştirecek.

Teknoloji geri dönüşü olmaz bir biçimde hayatımızı etkilerken satınalma süreçleri ve tedarik yönetimi de bundan nasibini alacak ilk alanlar olacak. Şimdiden görünen odur ki üretim süreci Endüstri 4.0 ile pek çok işkolundan önce imtihan edilmiş olacak.

Biliyoruz ki araştırmalar önemlidir

Purchasing Türkiye’nin dördüncü sayısında henüz dünyada ola gideni sayfalarımıza taşıyor, ülkemizden de başarılı uygulamaları infografiklerle dikkatinize sunuyoruz. Bütün bunların yanı sıra küresel ölçekte az sayıda yapılan araştırmaları bir nabız tutabilmek üzere sayfalarımıza taşıyoruz. Bu kez de öyle yaptık. İlerleyen sayfalarda dağarcığınızda olmasında fayda bulduğumuz bilgileri göreceksiniz. Elimize ulaşan pek çok araştırmada da görüyoruz ki maliyetlerin düşürülmesi satınalma profesyonellerinin koşulsuz önceliği. Şimdi bir kez daha yazımın başına dönüyor ve dünyanın gidişine ilişkin söylemimi tekrarlayarak satınalma ve tedarik zinciri departmanlarının işi giderek zorlaşıyor diyorum.

BiGP çağına doğru

Pazarlama profesyonelleri iyi bilir, tüketici algı yönetiminde kullanılan ve çok sayıda P
ile ifade edilen bir dizi kavram kullanılır. Önceleri P’lerin sayısı dörtken son dönemde
bu sayı yediye çıktı. Purchasing Türkiye’yi yayınlama fikri oluştuğunda pazarlamanın Price olarak anılan ve tüketicinin satınalma motivasyonunda en önemli P’sinin dayanağının satınalma ve tedarik zincirinin doğru yönetimi olduğunu görmüştük. Purchasing ve Procuriment’i pazarlamanın P’leri içinde sayma fikrini ise 19 Ekim 2016’da düzenleyeceğimiz konferansın kurumsal çalışmasını yapan ajansımız HAUSE önerdi. BiGP’ye danışma kurulumuzla çok sıkı hazırlanıyoruz. İlerleyen sayfalarda en büyük sanayilerin güçlü satınalma derneklerini de davet edeceğimiz konferans içeriğini ve bir platform olarak nasıl buluşma noktası oluşturduğumuzu göreceksiniz. Şimdiden 19 Ekim’i ajandanıza not edin ve ayrıntılar için ise bizi arayın.

Daha iyi bir dünyada yaşama dileğimi tekrarlayarak, keyili okumalar…

Tüm dergiyi http://purchasingturkiye.com/purchasingtr/ adresinden okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın