Satınalmacılar artık daha güçlü

gunal1
gunal
Tuğrul Günal Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yöneticisi ve TEDAR Başkanı

Öncelikle sivil toplum örgütleri konusundaki tarife bakmakta yarar görüyorum. Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, amaçları doğrultusunda ikna edici çalışmalar yürüten, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleriyle sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum adı altında faaliyet gösterirler. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük ve özel alandan fedakarlık yaparak toplum yararına çalışan, sorunların çözümüne destek vererek demokrasi kültürünün gelişmesine, kurumsallaşmasına ve içselleştirilmesine katkıda bulunan bir örgütlenme türüdür.

TEDAR bir ihtiyaçtan doğdu

TEDAR, ülkemizde tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren ve bu fonksiyonun ülkemizde dünya standartlarında gelişmesine ve olgunlaşmasına hizmet edebilecek mesleki bir sivil toplum kuruluşu ihtiyacının ortaya çıkmasıyla hayata geçirildi. Bu ihtiyacın 2012 yılının ortalarında tespit edilmesinden sonra çok çeşitli kurumsal kuruluşlarla yaklaşık bir buçuk sene süren yoğun değerlendirmeler yaptık ve 2013 yılının Aralık ayında kurucu üye şirketlerdeki arkadaşlarımızla birlikte tüzüğümüzü oluşturarak yola çıktık. Dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer almayı hedeflemiş ülkemizde tedarik zinciri konusunda çalışan bir sivil toplum örgütünün olmayışı elbette inanması güç bir durumdu. Oysa gelişmiş ülkeler bu konuya yüz yıl önce el atmış. Burada iki örneği özellikle paylaşmak istiyorum:

■ Yüz yılı aşkın bir tarihçeye sahip olan ve 30’dan farklı ülkede faaliyet gösteren ISM (International Federation of Purchasing and Supply Management) 2008 yılından bu yana tedarik zinciri yönetimi alanında 60 bin kişiye eğitim verdi. ISM ayrıca 1931 yılından bu yana yeni siparişler, üretim gibi verileri ölçen “Satınalma Liderleri İndeksi”ni de yayınlıyor (Purchasing Managers Index (PMI)).

■ 1932 yılında satınalma çalışanlarının derneği olarak kurulmuş olan Londra merkezli CIPS (Chartered Institute of Purchase and Supply) ise farklı ülkelerdeki yüz bini aşkın üyesiyle eğitim, konferans ve sertifika programlarıyla ön plana çıkıyor.

Amaç ülke için katma değer yaratmak

TEDAR olarak misyonumuz ilgili tüm paydaşları­mızla birlikte sürdürülebilirlik ve çeşitlilik prensibi çerçevesinde iş dünyasının beklentilerine uygun hareket etmek, etik değerlerimize bağlı kalarak tedarik zinciri prensiplerini oluşturmak, mesleğin ve tedarik zinciri profesyonellerinin gelişmesine katkıda bulunarak nihai olarak ülkemizin rekabet­çiliği için katma değer yaratmak.

Şimdi ise bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımızı bir adım daha ileriye götürüyoruz. Kurumsal dergicilik alanında lider konumda olan Rota Yayınları’nın bir yılı aşkın süredir yayınladığı Purchasing Türkiye dergisi bu sayıyla birlikte TEDAR’ın desteğiyle çıkıyor olacak.

Ortak amacımız; ülkemizde sınırlı sayıda olan mesleki yayıncılık konusunu tedarik zinciri yönetimi özelinde tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir şekilde devam ettirerek fonksiyonun öneminin farkındalığını arttırmak ve böylelikle mesleğin ve profosyenellerin gelişimine ülkemizde katkıda bulunmak.

Denizyıldızları okyanusa!

Bu iş birliğiyle, dergide içerik olarak çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili makaleler, röportajlar, proje sahalarından aktarımlar, batı dünyasında bu alanda yaşanan gelişmeler ve pek tabii dijitalleşmeye yönelik gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

Bu vesileyle bu alanda çalışan tüm şirketlere ve profesyonellere ülkemizin önde gelen ulusal ve uluslararası şirketlerinin kurduğu derneğimizi çok daha etkin hale getirebilmek için TEDAR’a üye olmaları çağrısında bulunuyorum. Böylece alanımızda hep birlikte katma değer yaratabilecek projeler üretebilir ve uzun soluklu olan nihai hedefimize doğru ilerleyebiliriz. Gelin, hep birlikte denizyıldızlarını daha yoğun bir şekilde okyanusa atmaya devam edelim.

Bir Cevap Yazın