Sürdürülebilir satınalmanın performans kriterleri

Ekran Resmi 2016-08-23 14.33.42

Geleceğini garanti altına almak isteyen şirketlerin, klasik satınalma birimlerini stratejik satınalma birimlerine dönüştürdüklerini daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Stratejik satınalma birimlerinin geleceğe dönük yapacağı en önemli çalışmalardan birinin sürdürülebilir satınalma olacağı aşikar. Önceleri bir malzemenin toplam mâl oluş bedelini, hammadde, işçilik, enerji, ambalaj ve nakliye maliyetlerini

göz önünde tutarak hesaplayan şirketler günümüzde bu maliyetlerin yanında malzemenin geri dönüşümünü de içeren çevresel karbon ayak izini de hesaba katıyor. Bu şekilde doğal kaynakları daha az tüketen, yenilenebilir, kolay geri dönüşebilen,
çevreye daha az zarar veren malzemeler
daha ucuz malzemelerin yerine tercih edilebiliyor. Sürdürülebilirlik vizyonunun ortaya konmasıyla başlayan sürdürülebilirlik taahhüdünün çevresel, sosyal ve ekonomik satınalma stratejileriyle desteklenmesi gerekiyor. Sürdürülebilir satınalma stratejilerinin ise ölçülmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi için sürdürülebilirlik raporunda yer alacak olan performans kriterlerinin oluşturulması önem arz ediyor. Üstelik bu kriterler, hem şirketin hem de tedarikçilerin performans kriterleri arasında yer alıyor.

Kriterler…

“Sürdürülebilir Satınalma Performans Kriterleri”ni üç boyutta ele aldığımızda, çevresel boyut için malzeme/hammadde, enerji, su kaynakları, emisyonlar, sıvı ve katı atıklar, ürün ve hizmetler, uyum, ulaştırma ana başlıklarında oluşturulacak performans kriterleri aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir:

● Yenilenemeyen malzeme/hammadde oranı, ● Geri dönüştürülmüş girdi oranı,
● Yenilenebilir enerji kullanım oranı,
● Yıllık enerji tasarrufu,

● Su tüketimi ve geri dönüştürülebilen su miktarı,

● Sera gazı & karbon emisyonu ve azaltılma oranı,

● Türüne ve bertaraf yöntemine göre toplam atık ağırlığı,

● Önemli sızıntıların toplam sayısı, hacmi ve cezaları…

Sosyal boyut için insana yakışır iş, insan hakları ve toplum ana başlıklarında oluşturulacak performans kriterleri aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir:

● Sosyal ödeme ve yardımların toplam değeri, ● Toplu iş sözleşmeleri kapsamına girenlerin

oranı,
● İş kazaları ve devamsızlık günleri, ● Toplam eğitim saatleri,
● İnsan hakları konusunda incelenen

tedarikçilerin oranı,
● Ayrımcılık konulu vaka sayısı,
● Rüşvet ve Yolsuzluk vaka sayısı,
● Yasa ve yönetmeliklere uyulmaması

nedeniyle kesilen para cezaları,
● Etiket bilgilerine uyumsuzluk vaka sayısı, ● Bilgi güvenliği ve gizliliği ihlali vaka

sayısı…
Ekonomik boyut için ekonomik performans, piyasadaki konum ve dolaylı ekonomik etkiler ana başlıklarında oluşturulacak performans kriterleri ise aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir:

● Bölgesel üretilen ve dağıtılan ekonomik değer,

● Devletten alınan sürdürülebilirlik desteklerinin toplam değeri,

● Yerel tedarikçi yüzdesi,
● Yerel halka mensup üst yönetici oranı,
● Bölgesel yeni oluşturulan tedarikçi sayısı…

Tedarikçilerinizin risk derecesini biliyor musunuz?

“Sürdürülebilir Satınalma Performans Kriterleri” aynı zamanda satınalma birimlerine tedarikçilerinin “Sürdürülebilirlik Risk Ölçümü”nü yapmasına izin veriyor. Satınalma birimlerinin, tedarikçilerinin sürdürülebilirlik risk derecelerini ölçümledikten sonra tedarikçilerinin risk derecelerini önceliklendirip, risk azaltma aksiyonlarını hayata geçirmeleri gerekiyor.

Bir Cevap Yazın